Liitumisega kaasnevatest rahalistest väljaminekutest

Liitumismaksu suurus on 64 eurot, see on ühekordne maks.
Liikmesmaksu suurus Liidu assotsieerunud liikmele on 76,70 eurot kvartalis. Liidu täisliikme liikmemaks koosneb kahest osast: ERTL liikmemaksust ja ETTK liikmemaksust. ERTL liikmemaksu osa arvutatakse ettevõtte eelmise aasta netokäibest lähtudes järgmiselt:

Netokäive, tuhat eurot Liikmemaks kvartalis, eurot
    <192      76,70
    193 – 319      95,90
    320 – 638    115,00
    639 – 958    134,20
    959 – 1 916    191,70
    1 917 – 3 195    306,80
    3 196 – 4 792    383,50
    4 793 – 6 390    460,20
    6 391 – 9 586    498,50
    9 587 – 22 368    575,20
    22 369 – 38 346    766,90
    > 38 347 1 150,40

Eesti Tööandjate Keskliidu (ETTK) liikmemaksu osa suuruseks on 0,20 eurot ühe töötaja kohta kvartalis. ETTK liikmemaksu osa maksimaalne suurus ühe ettevõtte kohta on 160 eurot kvartalis. Liikmemaksu tasutakse kvartalite kaupa vastavalt esitatud arvele, tavaliselt jooksva kvartali esimese kuu lõpuks.