Tõlge eesti keelde, 43 lk.
Hind: 12,80 eurot ERTL liikmetele; 25,60 eurot teistele ettevõtetele ja organisatsioonidele.


Öko-Tex Standard 100 Üld- ja eritingimused

SISUKORD
1. Eesmärk
2. Kohaldatavus
3. Terminid ja määratlused
3.1 Kahjulikud ained
3.2 Öko-Tex Standard 100 märgis
3.3 Tootja
3.4 Turustaja
3.5 Toote nimetus
3.6 Kaubagrupp
3.7 Tooteklassid
3.7.1 Imikutooted (I tooteklass)
3.7.2 Ihuga kokkupuutuvad tooted (II tooteklass)
3.7.3 Ihuga mittekokkupuutuvad tooted (III tooteklass)
3.7.4 Sisustusmaterjalid (IV tooteklass)
3.8 Biotsiidne viimistlus
4 Tingimused
4.1 Tootespetsiifilised nõuded
4.2 Taotlus
4.3 Näidismaterjal
4.4 Kohustusavaldus
4.5 Katsetamine
4.6 Kvaliteediohje
4.7 Kvaliteedi tagamine
4.8 Vastavus
5 Märgistamine
5.1 Kasutusõiguse andmine
5.2 Kasutusõiguse kehtivus
5.3 Kasutusõiguse tühistamine
5.4 Märgise tüüp
Lisa 1 Öko-Tex instituudid
Lisa 2 Öko-Tex-i assotsieerunud liige
Lisa 3 Öko-Tex Standard 100 märgis
Lisa 4 Näidismaterjali pakendusjuhised
Lisa 5 Piirväärtused ja värvuspüsivus
Lisa 6 Ainete loetelu

Öko-Tex Standard 200 Katsetusmeetodid

SISUKORD
1. pH väärtuse määramine
2. Formaldehüüdi määramine

2.1 Formaldehüüdi olemasolu kvalitatiivkatse
2.2 Vaba ja osaliselt vabaneva formaaldehüüdi sisalduse kvantitatiivne määramine
2.3 Õhku emiteeritava formaldehüüdi kvantitatiivne määramine
3. Ekstraheeritavate raskmetallide määramine
3.1 Ekstraheerimine tehisliku higilahusega
3.2 Ekstraheerimine tehisliku süljelahusega
3.3 Kroomi(VI)ühendite katsetamine
4. Pestitsiidide sisalduse määramine
5. Kloorfenoolide sisalduse määramine
6. Inimökoloogiliselt ohtlike värvainete kindlakstegemine
6.1 MAK-rühmade III kategooria 1 ja 2 arüülamiinideks lõhustuvate asovärvide kindlakstegemine
6.2 Kantserogeensete värvainete kindlakstegemine
6.3 Allergiat põhjustavate värvainete kindlakstegemine
7 Kloororgaaniliste abiainete katsetamine
8 Värvipüsivuse katsetamine
9. Lenduvate ja lõhnavate ühendite emissiooni määramine
10. Sensoorne lõhnakatse
10.1 Lõhnakatse (tekstiilpõrandakatted)
10.2 Muude kaupade lõhnakatse