Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetus (NUTIKAS) on mõeldud ettevõtetele tootearendusprojektide ja rakendusuuringute ellu viimiseks koostöös teadusasutustega. 
Taotleda saavad kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted.
Toetuse summa: 20 000- 2 miljonit eurot, omafinantseering sõltub ettevõtte suurusest.
Taotlusvooru aeg: 23.01.2017-20.12.2017.

Toetusi saab kasutada :
• Toetuse summast vähemalt 80% teadusasutuselt rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks.
• Toetuse summast kuni 20% taotleja ja partneri projektiga seotud kulude katteks, sh.:
– vahendite ja seadmete kulud,
– muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud (nt materjalikulud, varustuse ja samalaadsete toodete kulud),
– töötajate personalikulud.

Taotlusi menetleb Eesti Teadusagentuur ja lisainfot leiab siit:

http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2017/03/NUTIKAS_voldik_2017.pdf