Rõiva- ja tekstiilitööstuse valdkonnas on kutse andjaks Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit.

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu kutsekomisjoni kuuluvad 9 rõiva- ja tekstiilivaldkonna eksperti.

 

Lisaks infot:

• Kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja andmise kord rõiva- ja tekstiilitööstuse valkonnas:
(link: www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086678/dokumendid).

• Kutseeksami tasud:
(link: www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086678/hinnad).