Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit andis 2005. aasta jaanuaris välja Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise käsiraamatu. Selle käsiraamatu väljaandmist toetas tänuväärselt Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Käsiraamatus antakse ülevaade Eestis ja Euroopas kehtivatest õigusaktidest märgistamise kohta ning märgistusnõuete standarditest. Eestis rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusnõuete kohta kehtiv asjakohane määrus on esitatud koos selgitavate kommentaaridega.
Kiukoostise märgistamise kohta on käsiraamatus mitmeid abimaterjale: ametlike, kaubanduslike ja võõrkeelsete kiunimetuste nimekirjad ning kiunimetuste lühendid. Rõivaste suurustähistuse peatükis antakse ülevaade Euroopa standarditest suurustähistuse kohta. Veel esitatakse käsiraamatuse hooldustingmärgid (nii praegu kehtivad kui ka uued) ja hooldusterminid. Samuti käsitletakse käsiraamatus erimärgistusi (Euroopa ökomärgis, Öko-Tex Standard 100 märgis, CE- märgis) nõudeid etikettidele jpm.

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise käsiraamatut (135 lk) saab osta meie Liidu kontorist. Hind: 12,80 eurot ERTL liikmetele; 25,50 eurot teistele asutustele ja organisatsioonidele.

SISUKORD
1. Õigusaktid rõivaste ja muude tekstiiltoodete märgistamise kohta Eestis
1.1 Rõivaste/tekstiiltoodete märgistamise nõuded
1.2 Kiukoostise määramise meetodid
1.3 Kaitserõivaste ja -kinnaste märgistamise nõuded
2. Kiukoostise märgistamine
2.1 Tekstiilkiudude liigitus päritolu järgi
2.2 Ametlikud kiunimetused
2.3 Kaubanduslikud kiunimetused
2.4 Kiunimetuste lühendid
2.5 Võõrkeelsed kiunimetused
3. Rõivaste suurustähistuse standardid
3.1 Üldist
3.2 Suurustunnused ja abimõõtmed
3.3 Piktogrammid
3.4 Suuruse lühitähistus tähtede abil
4. Hooldustähistus
4.1 Üldist
4.2 Graafiliste tingmärkide süsteem standardi EVS-EN 23758:1999 järgi
4.3 Uus hooldustähistuse süsteem standardi ISO/FDIS 3758:2005 järgi
4.3.1 Hooldustingmärkide kirjeldused/määratlused
4.3.2 Pesemise tingmärgid
4.3.3 Pleegitamise tingmärgid
4.3.4 Kuivatamise tingmärgid
4.3.5 Triikimise tingmärgid
4.3.6 Professionaalse tekstiilihoolduse tingmärgid
4.4 Tingmärkide kasutamine
5. Tekstiiltoodete hooldamiseks vajalikud sõnalised juhised – hooldusterminid
6. Nõudeid etikettidele
7. Erimärgistus
7.1 Euroopa ökomärgis
7.2 Öko-Tex Standard 100 märgis
7.3 CE märgis
7.4 Toodete päritolumärgis „Made in ...“
8. Rõivaste ja muude tekstiiltoodete liigitus
9. Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded Euroopas
10. Märgistamise nõuete järgimine
10.1 Järelevalve märgistamise nõuete järgimise üle
10.2 Pretensiooni esitamise õigus ja müügigarantii
Lisa 1. Kaubandustegevuse seadus
Lisa 2. Tarbijakaitseseadus
Lisa 3. Tekstiilkiudude kaubanduslikke nimetusi