70 lk. Hind: 25,60 eurot ERTL liikmetele; 44,70 eurot teistele ettevõtetele ja organisatsioonidele.

SISUKORD
Sissejuhatuseks
1. Eesmärk
2. Üldsätted
2.1 Kasutus- ja käsitlusala
2.2 Katsemeetodid
2.3 Piirnormid ja hälbed
2.4 Arbitraaž
3. Tekstiilmaterjalide vead
3.1 Üldsätted
3.1.1 Rühma A kuuluvad vead
3.1.2 Rühma B kuuluvad vead
3.1.3 Rühma C kuuluvad vead
3.1.4 Majanduslikud meetmed
3.2 Vigade määratlused, mõõtmis- ja kontrollimismeetodid, lubatavad hälbed ja hüvitused
3.2.1 Rühm A
A1 Lõimevead: jämedam või peenem lõimelõng, pingul või lõtv lõimelõng, lõimepuudus või katkenud lõimelõng, topeltlõimelõng
A2 Lõimetriibud
A3 Koevead: jämedam või peenem koelõng, pingul või lõtv koelõng, koepuudus, katkenud koelõng, topeltkoelõng, koelõnga sissevise
A4 Koevöödid
A5 Lõime- või koelõnga sõlmed või jämendid
A6 Halb nõelumine, halb puhastamine, rebendid, augud, plekid
A7 Mitmest osast koosnev kangas
3.2.2 Rühm B
B1 Mustrivead
B2 Pindtiheduse erinevus
B3 Kanga pikkuse erinevus
B4 Tellitud materjalikoguse pikkuse erinevus
B5 Kanga väiksem laius
B6 Korrapäratud ruudud kogu kangas
B7 Kiivasus
B8 Lõime kõverus
B9 Pesemist mittetaluvate materjalide kokkuminek aurutamisel
3.2.3 Rühm C
C1 Värvitooni erinevus näidisest
C2 Värvitooni erinevus kangas
C3 Riidekanga ja ultusäärte vahelise lõimesuunalise pinge erinevus
C4 Koe kõverus
C5 Mustrikujundite ebasümmeetriline asetus
C6 Kanga kokkupanemise erinevus
C7 Viimistluse erinevus
C8 Ebameeldiv lõhn
C9 Kortsud
C10 Prügisus
4. Tekstiilmaterjalide omadused
4.1 Värvipüsivus valguse toimele
4.2 Värvipüsivus higi toimele
4.3 Värvipüsivus kemopuhastuse toimele tetraklooreteeniga
4.4 Värvipüsivus pesemise toimele
4.5 Värvipüsivus hõõrdumise toimele
4.6 Värvipüsivus triikimise ja pressimise toimele
4.7 Värvipüsivus veetilkade toimele
4.8 Värvipüsivus plekkide eemaldamise toimele
4.9 Kiusisalduse erinevus
4.10 Tekstiilmaterjali tiheduse erinevus
4.11 Siduse erinevus
4.12 Ebapiisav katkevuskoormus ja katkepikenemine
4.13 Ebapiisav katkevuskoormus (grab-meetod)
4.14 Ebapiisav rebimistugevus
4.15 Kaarduvus õmblustes
4.16 Ebapiisav hõõrdekindlus
4.17 Pillingukalduvus
4.18 Kalduvus lõngade väljatõmbamisele
4.19 Hargnevus
4.20 Pesemisjärgne mõõtmete muutus
4.21 Kemopuhastusjärgne mõõtmete muutus
4.22 Kortsuvus
5. Tooteinfo ja soovitused
5.1 Lisainfo
5.2 Miinimumnõuded pikkadele ja lühikestele pükstele
5.3 Miinimumnõuded seelikutele
5.4 Miinimumnõuded pintsakutele ja jakkidele
5.5 Miinimumnõuded mantlitele ja jopedele
5.6 Miinimumnõuded trikootoodetele
5.7 Miinimumnõuded anorakkidele
5.8 Miinimumnõuded pid?aamadele ja ööpesule
5.9 Miinimumnõuded päevasärkidele, kleitidele ja pluusidele
5.10 Miinimumnõuded korsett-toodetele
5.11 Miinimumnõuded supelrõivastele
5.12 Miinimumnõuded voodrile
5.13 Hooldustähistuse tingmärgid
6. Katsemeetodite lühikirjeldusi
6.1 Mõõtmete muutuse määramine
6.1.1 Konditsioneerimise ja katsetamise normaalkliima
6.1.2 Proovide ettevalmistamine, märkimine ja mõõtmine mõõtmete muutuse määramisel
6.1.3 Kodused pesemis- ja kuivatustoimingud katsetamisel
6.1.4 Masinkemopuhastatavuse hindamine
6.1.5 Mõõtmete muutuse määramine
6.2 Mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine
6.2.1 Tõmbetugevuse määramine ribameetodil
6.2.2 Tõmbetugevuse määramine grab-meetodil
6.2.3 Rebimistugevuse määramine
6.2.4 Kaarduvuse määramine õmblustes
6.2.5 Hõõrdekindluse määramine
6.2.6 Kortsuvuse määramine
6.2.7 Pillingukalduvuse hindamine
6.2.8 Kalduvuse määramine lõngade väljatõmbamisele
6.2.9 Survetugevuse määramine
6.3 Värvipüsivuse katsetamine
6.3.1 Värvipüsivuse katsetamise üldpõhimõtted
6.3.2 Hall etalonskaala värvuse muutuse hindamiseks
6.3.3 Hall etalonskaala värvumise hindamiseks
6.3.4 Värvipüsivus valguse toimele
6.3.5 Värvipüsivus higi toimele
6.3.6 Värvipüsivus kemopuhastuse toimele tetraklooreteeniga
6.3.7 Värvipüsivus pesemise toimele
6.3.8 Värvipüsivus hõõrdumise toimele
6.3.9 Värvipüsivus triikimise ja pressimise toimele
6.3.10 Värvipüsivus plekkide eemaldamise toimele
6.3.11 Värvipüsivus veetilkade toimele
6.3.12 Värvipüsivus merevee toimele
6.3.13 Värvipüsivus klooritud vee (basseinivee) toimele
6.3.14 Värvipüsivus vee toimele
6.4 Kangasmaterjali struktuur
6.4.1 Pindtiheduse määramine
6.4.2 Pindtiheduse määramine väikeproovidest
6.4.3 Kangaste laiuse/pikkuse määramine
6.4.4 Riide tiheduse määramine
6.4.1 Pindtiheduse määramine