Käsiraamat, 324 lk.
Hind: 32 eurot ERTL liikmetele; 44,75 eurot teistele ettevõtetele ja organisatsioonidele.

Käsiraamatusse on kogutud mitmesugust teavet tekstiilkiudude kohta. Raamatu 324 leheküljel esitatakse andmed kiududest ja nende omadustest, tekstiilkiudude liigitus, lühendid, võõrkeelsed ja kaubanduslikud nimetused, statistilised andmed tekstiilkiudude tootmise ja tarbimise kohta. Veel käsitletakse käsiraamatus tekstiilkiudude ajalugu, kiudude määramist ja uurimist, tulevikukiude jpm tekstiilkiududega seonduvat. Teksti selgitavad ja täiendavad 89 joonist ja fotot ning 48 tabelit. Soomes õpikuna kasutatavat käsiraamatut on tõlkimisel veidi ajakohastatud ja Eesti oludele kohandatud. Käsiraamatuga saab tutvuda Liidu tegevteenistuses.

SISUKORD
I Üldandmed tekstiilkiududest
1. Kiudude liigitus
1.1 Liigitus päritolu järgi
1.2 Keemiline liigitus
2. Kiunimetused. Kaubanduslikud nimetused. Lühendid
2.1 Kaubanduslikud nimetused
2.2 Lühendid
2.3 Võõrkeelsed kiunimetused
3. Tekstiilkiudude tootmine ja tarbimine
3.1 Statistika
3.2 Tekstiilkiudude tarbimine kasutusotstarbe järgi
3.3 Tekstiilkiudude tarbimine inimese kohta
4. Tekstiilkiudude omadusi
4.1 Kasutatud suurused
4.2 Tekstiilkiudude põhiomadused
4.3 Kiumaterjalide omadusi
5. Kiudude katsetamine
6. Kiudude ehitus
6.1 Nähtav ehitus
6.2 Kiu mikroehitus ja keemiline koostis
6.3 Molekulide ehitus
7. Tekstiilkiudude määramine
7.1 Nähtavad tunnused
7.2 Põletusproov
7.3 Mikroskoopiline uurimine
7.4 Värvimiskatsed
7.5 Lahustuvuskatsed
8. Tekstiilkiududega seotud organisatsioone
8.1 Standardimine
8.2 Toll, seadused ja määrused
8.3 Uurimisasutusi
8.4 Kiutootjate organisatsioone
II Tekstiilkiudude ajaloost
III Looduslikud tsellulooskiud
1. Seemnekiud
1.1 Puuvill
1.2 Kapok
2. Niinekiud
2.1 Lina
2.2 Harilik kanep
2.3 Dzuut
2.4 Ramjee
2.5 Muid niinekiude
3. Lehekiud
3.1 Sisal
3.2 Henequen ehk heneken
3.3 Manillakanep ehk abaka
3.4 Turbakiud
3.5 Muid lehekiude
4. Viljakiud
4.1 Kookoskiud
IV Loomsed kiud
1. Vill ja karvad
1.1 Lambavill
1.2 Teiste loomade vill
1.3 Karusloomavill
1.4 Jõhv ja harjased
1.5 Suled ja udusuled
2. Siidiliblikatelt saadavad kiud
2.1 Siid
2.2 Metsiksiid
2.3 Siidikedrikutelt saadavad muud kiud
V Tehiskiud
1. Hüdraattsellulooskiud
1.1 Viskoos
1.2 Modaal
1.3 Lyocell
1.4 Vaskammoniaakkiud
2. Tselluloosesterkiud
2.1 Atsetaat
2.2 Triatsetaat
3 Valktehiskiud
3.1 Kaseiinkiud
3.2 Muid kiududeks sobivaid loomseid valke
3.3 Kiududeks sobivad taimsed valgud
4 Muud tehiskiud
4.1 Alginaatkiud
4.2 Kiud looduslikust kummist
4.3 Paberlõng
4.4 Süsinikkiud
4.5 Kitosaan
VI Sünteeskiud
1. Sünteeskiudude tootmine
1.1 Kiumolekuli valmistamine
1.2 Kiuketrus
1.3 Kiuomaduste arendamine
2. Polüamiidkiud
3. Aramiidid
4. Polüester
5. Polüakrüülnitriilkiud
6. Modifitseeritud polüakrüülnitriilid
6.1 Modakrüül
6.2 Muud modifitseeritud polüakrüülnitriilid
7. Kloorkiud
8. Polüolefiinkiud
9. Polüuretaankiud
9.1 Polüuretaan
9.2 Elastaankiud
10. Fluorkiud
11. Polüvinüülalkohol- ja polüvinüülatsetaalkiud
11.1 Polüvinüülalkoholkiud
11.2 Vinülaalkiud
12. Muud orgaanilised sünteeskiud
12.1 Polüestereeterkiud
12.2 Polüfenoolkiud
12.3 Polükarbonaatkiud
12.4 Polüklaalkiud
12.5 Polüstüreenkiud
12.6 Polükarbamiidkiud
12.7 Trivinüülkiud
12.8 Polüimiidkiud
12.9 Termiliselt püsivad orgaanilised ja poolorgaanilised keemilised kiud
VII Anorgaanilised kiud
1. Anorgaanilised looduslikud kiud
1.1 Asbest
2. Anorgaanilised keemilised kiud
2.1 Klaaskiud
2.2 Keraamilised kiud
2.3 Boorkiud
2.4 Metallkiud ja metalliseeritud kiud
2.5 Kiukujulised kristallid
VIII Kiudude uurimine ja tulevikukiud
Tehnilised tekstiilid
Looduslike kiudude arendamine
Keskkonnahoidlikkus
Taiplikud materjalid
Allikad :
Lisa 1 Kiudude kaubanduslikke nimetusi
Lisa 2 Riidekangaste kaubanduslikke nimetusi