Liimköidetud käsiraamatus on 182 lehekülge formaadis A4.
Hind: 12,50 eurot ERTL liikmetele; 25 eurot teistele asutustele ja organisatsioonidele.

SISUKORD
1. Tekstiilkiudude liigitus
2. Tekstiilkiudude sõnastik (eesti, inglise, soome, rootsi ja saksa keeles)
3. Tekstiilkiudude koodlühendid
4. Koodlühendid tekstiilkiududele
5. Tekstiilkiudude kaubanduslikke nimetusi
6. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 96/74/EÜ tekstiilinimetuste kohta ja lisad:
I lisa: Tekstiilkiudude nimetused ja kirjeldused
II lisa: Tekstiiltootes sisalduvate kiudude massi arvutamisel kasutatavad kokkuleppelised massilisad (konditsiooniline niiskus)
III lisa: Tooted, mille märgistamine või tähistamine ei ole kohustuslik
IV lisa: Tooted, mille kohta kehtib üksnes ühismärgistamise või -tähistamise kohustus
7. Rõivaste ja muude tekstiiltoodete märgistamise eeskiri
8. Hooldustähistuse tingmärgid (ka Ameerikas kasutatavad)
9. Hooldusterminid (92 terminit eesti, soome, rootsi, inglise, saksa ja prantsuse keeles)
10. Õmbluspistete liigitus (92 eri pisteliigi illustratsioonid ja kirjeldused)
11. Õmbluste liigitus (285 eri õmbluse illustratsioonid ja tunnusnumbrid)
12. Tarbijakaitseseadus
13. Kaubale või teenusele garantii andmise juhend
14. Kaupluse töö üldeeskiri