106 lk. Hind: 22,40 eurot ERTL liikmetele, 45 eurot teistele ettevõtetele ja organisatsioonidele.


SISUKORD
Eessõna
1. Sissejuhatus
2. Seadustest ja rahvusvahelistest standarditest
3. Kvaliteedijuhtimise standarditest
3.1 Ülevaade
3.2 Juhised
3.3 Mõisted
4. Juhtkonna kohustused
4.1 Üldist
4.2 Kvaliteedipoliitika
4.3 Kvaliteedieesmärgid
4.4 Kvaliteedisüsteem
4.5 Kvaliteedisüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
5. Kvaliteedisüsteemi põhimõtted
5.1 Kvaliteedistsenaarium
5.2 Kvaliteedisüsteemi struktuur
5.2.1 Organisatsiooniline struktuur
5.2.2 Ressursid ja personal
5.2.3 Protseduurid
5.3 Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon
5.3.1 Kvaliteedialased tegevusjuhised ja protseduurid
5.3.2 Kvaliteedikäsiraamat
5.3.3 Kvaliteediplaanid
5.3.4 Kvaliteediandmed
5.4 Kvaliteedisüsteemi auditeerimine
5.5 Kvaliteedisüsteemi ülevaatus
6. Finantskaalutlused (kvaliteedikulud)
7. Kvaliteet turunduses
7.1 Üldist
7.2 Kohustused (vastutus)
8. Kvaliteet spetsifitseerimisel ja kavandamisel
8.1 Üldist
8.2 Kohustused
8.3 Tootearendusprotsess
8.4 Arendusetappide kirjeldus
8.4.1 Informatsiooni kogumine ja läbitöötamine
8.4.2 Proovinäidiste valmistamine
8.4.3 Proovinäidise ülevaade
8.4.4 Näidiste paljundamine
8.4.5 Näidiste hindamine
8.4.6 Tehniline hindamine
8.4.7 Tootmisse andmine
8.5 Dokumentatsioon
9. Kvaliteet hankimisel
9.1 Üldist
9.2 Rakendusala
9.3 Kohustused ja vastastikused suhted
9.4 Hankimisprotsess
9.5 Tarnijate hindamine tooteauditi abil
10. Kvaliteet tootmisel
11. Tootmisohje
11.1 Üldist
11.2 Rakendusala
11.3 Kohustused ja vastastikused suhted
11.4 Materjaliohje ja jälgitavus
11.5 Seadmete ohje ja hooldus
11.6 Eriprotsessid
11.7 Dokumentatsioon
11.8 Protsessi muudatuste ohje
11.9 Materjaliohje ja jälgitavus
11.10 Mittevastava toote ohje
12. Toote tõestus
12.1 Üldist
12.2 Rakendusala
12.3 Kohustused
12.4 Hangitud tooted
12.5 Protsessisisene tõestus
12.6 Lõpptõestus
13. Kontrolli, mõõte, ja katsevahendite ohje
13.1 Mõõteohje
13.2 Ohje elemendid
13.3 Alltarnija mõõtmiste ohje
13.4 Parendustegevused
13.5 Väliskatsetused
14. Mittevastavused
14.1 Mõõteohje
14.2 Rakendusala
14.3 Kohustused
14.4 Toimimisviis
15. Parendustegevused
15.1 Tähtsuse hindamine
15.2 Võimalike põhjuste uurimine
15.3 Ennetavad tegevused
15.4 Protsessiohje
15.5 Mittevastavate toodete käsitsemine
15.6 Püsimuudatused
16. Käsitsemine ja tootmisjärgsed ülesanded
16.1 Käsitsemine ja ladustamine
16.2 Identifitseerimine
16.3 Pakendamine
16.4 Komplekteerimine
16.5 Kohaletoimetamine
16.6 Klient/lõpptarbija
16.7 Turu tagasiside ja toote seire
17. Kvaliteedidokumentatsioon ja –andmestik
17.1 Kohustused
17.2 Kvaliteedidokumentatsioon
17.3 Kvaliteediandmed
18. Personal
18.1 Väljaõpe
18.1.1 Ettevõtte juhtkond (tippjuhtkond)
18.1.2 Tehniline personal
18.1.3 Tootmisprotsessi juhid ja töölised
18.2 Motivatsioon
18.2.1 Üldist
18.2.2 Kvaliteediteadvus
18.2.3 Kvaliteedi mõõtmine
19. Tooteohutus ja tootevastutus
20. Statistiliste meetodite kasutamine
20.1 Meetodid
20.1.1 Riide ja lisandite ning tootmise tehnokontroll ja katsetamine
20.1.2 Valmistoote tehnokontroll ja katsetamine
20.2 Mittevastavuse liigid
20.3 Kokkulepped
Kasutatud kirjandus
Lisa. Rõivatööstuses kasutavate töödokumentide valiknäiteid